M?rket Sin Fyrste

Vis ikkje n?de o'store herre, slik vait ikkje bedre,
anger ? graot, onde e an gudadn si makt.
Me sverd me ?ks ? hammarslag ska rai alder mair sjao lj?se ao ain dag,
gj?noppstao ska vaort mektiga rike ? ra ska'kkje sp?ttast ao rai so ha svike.
Ain haim ? ait f?lk, ait rike ? ain herskar.
Treffe mi pao ain kristen fant mao han ofrast me ain gaong.
F? her ekkje ra plass ti svikara, d?mmedag mi venta pao, krigara D?MMEDAG