Martyrium

Gje han evig kvile
Gje han sjelefred
Gje han s?lt minne
Martyrium evig liv
Gir ein heila livet
Martyrium da blir

Vis han evig kvile
Vis han sjelefred
Pris hans s?le minne
Pris han evig liv
Martyrium da m?tte skje

Atjan hondra lik drive rundt i fjorden
Da skjine i lunke blod under Hogen
Men ein e gjennom Dauden boren
Med Gudane han e foren