?tti M?rkna

? bli staoande slik med husbonden vekke
Ingen son, ingen mann, ikkje nokon gard
Ken kan no hemna Arntor den rake
Vil ?tti nokongang fao ?ra attendes

Sviken ao mange sviken ao eigne
Keleis gjekk da til m?ste alt i ei vending
Visse pao seier huga til krig
Ufatteleg ? tapa ba alder om grid

Gr?dige tunger godset misunner
H?gsetet lokkar meir enn s?le
Trui at rangen til banemannen fann
Skapte splid inn?t setet millom svake tr?ler

?renamnet rissast naor sogao skal rissast

Ken kunde vita ke ufatteleg mykje
Banehogget til Arntor hadde ? sei
Stort da e ? vera konge med rike
Men betre ? vera mann utan ? ha svike

Visse p? seier huga til krig
Men i tapet ulma splid
?ra sett t? spel for ?tti
Mao likhauga m?rkna f?re soli