Svartesmeden Og Lundamyrstrollet

Svartesmien budde pao Bjeddla i Saogndal.
Da va dai daga dao ra draiv tr?dl i adle grende,
or haug ? hamra, adle staa i frao, ? gjore jabnast ubya.
Some hadde tihelde aolmannavegen ? skremde live ao farande f?lk itte aodaga;
da felaste ao dissa va Lundemyrstrodle so hildt seg pao
Londamyri midt i tjokkaste b?gdi. Svartesmien aotte ait tr?llsverd,
Flusi nabne va. So hende da ain laurdagskveld at han etla seg pao utfer.
Han stelde seg, stakk Flusi i slirao,
tok ni bakkadn ? f?lde vegen haim onde londadn dar han hadde myri framf?re seg.
Ho skjain ? blainkte i maonaskjine.
? no saog han Londamyrstr?dle so laog ? sov,
styggjele stort ? hadde braitt seg midt ut yve myri.
Men dao rann sinne i svartesmien, aotte han makt ? sverd,
so fekk han no r?yna daim bi gjera ende pao uvite.
Darme raiv han Flusi ? rik staole rett i bringao pao ra.
Dao vakna fodla tr?dle ? skvatt opp,
da vrai seg onde styngjen ? fraista kvitta seg me sverdet.
"Stikk ? drag" skraik tr?dle ? tainkte ? fao
Svartesmien ti ? dra sverde aott seg atte.
"Lat staonda so staind ti maondags" sa smien,
? darme drog han vegen sin viare ti sj?s.
No laut tr?dle ti. Dao Svartesmien for haimatte,
va ra daudt, ? so stakk han Flusi i slirao.
Men dao ?pna ra seg tri porta hiti L?ftesnesfjedle,
? utao dai urde ? krauk ra tr?dl, smaoe ? store.
"No e bestn daue, no e bestn daue!" skraik rai.
So kom dai ? tok Londamyrstr?dle m?dlo seg ? drog ra me aover
fjorn ? inn igj?no ran st?ste portn.
Dar kvark tr?dlatye.
Siao lit portadn seg atte,
? fjedle gj?ymde ra skremlige f?lgje i faonge sitt.
I laonge tie ittepao ottast f?lk ? fara her, ? helst om kveldadn.
Da blainkte so onderle rao nire pao myri i maonaskjine.
Skrymsledn r?yvde seg, ? ri tyktest h?yra tr?dlaskrik gj?no daln.
Kan henda tr?dli va attek?mne.