1184

Sumaren elleve hundre og ?ttifira gjekk kong Sverre til harde mot?tgjerder, Drapi p? han Ivar Dape med prest og f?lgje fekk hate st?rre, Det st?rste slaget i borgarkrigen skulle no trast finna stad, Horder av menn i brynjer med sverd ville enda opp i mannadrap, Ingen ante at bragdi hans Arntor kunne slike f?lgje f?, Ved Hagastrondi p? Fimreite l?g Sverre sin fl?te p? fjortan skip, Med m?l ? ramma Sogndal bygd, kvar ein gard skulle brennast ned, Krigaren Arntor gjekk viljugt i strid for ? sikra hans ?tt evig grid, Gudane ved hans side og han Magnus med h?r og skip, Utan sidestykkje, eit voldsomt mannadrap, ein eim av daud, fjorden raud, svart, svart slag, Blodhemn r?dde millom Magnus og Kong Sverre, Deira strid om Noreg si trone enda med Magnus sitt fall med tvo tusen mann, Svikaren Sverre slost ikkje han, so i t?s han iakttok slaget fr? land, Krigaren Arntor gjekk viljugt i strid kom alder attende d?ydde for grid, Dag lei mot kveld, ?tti fekk vita, Arntor s?g gudane so ein ekta windir, For ? sikra hans ?tt evig grid m? krigaren g? viljugt i strid.