Avmakt

(Words: Ole Halvard, Music: Ole Halvard and Lengsel)

Vind v?r min Herre
Du Er
Vind v?r min Herre
Du Er
Du river meg l?s
Fra verdens
Min tomhet
Jeg kan intet gj?re
Jeg f?res
Storm
Du minste vindpust
L?r meg
Jeg lever

Hvordan kan jeg
Knuser alltid egne dr?mmer
F?rer skam over egen higen
Det levde liv spotter
Det st?rste under
S? flommer hatet

(PARALYSIS)

Wind be my Lord
You Are
Wind be my Lord
You Are
You take me (tear me) away
From this world's
My emptiness
I can nothing do
I'm moved
Storm
You smallest Breath of Wind
Teach me
I live

How can I
Always ruining my own dreams
Bringing shame upon my own will
When the life lived scorns
The Greatest Wonder
Hate overflows