Je Te Connais Beau Masque

Open the white doors
To the field of thoughts
Where no light dances
Through the 6 panes (white pain)

Sanat muodostuvat ajatusten galleriassa
Tieto on valtaa opettajien holvissa

En sk?rm av myror som ingen noterar
Ljud fran lador... i luften roterar

V?ggen av tunn r?k sugs ut
Ensam i en silverv?rld
Den sista duvan fl?gt till slut
Bland sn?flingor i vind